Repeater
teori.

Repeater
netværk.

Repeater
Pilottoner

Repeater
ColorCode

Repeater
omtaler

Teknologi
oversigt.

Frekvenser
2m og 70cm.

Repeater
udvalg

Til OZ5ESB

Til
Kort-og-lister

Til www.OZ1LN.dk

Repeaterudvalget.Repeatere skal have et frekvenspar for at kunne virke.

Der er begrænset, hvor mange repeaterkanaler der er til rådighed.

Det er derfor nødvendigt med en eller anden for for koordinering.


I Danmark er det et repeaterudvalg der forsøger at anbefale frekvenspar, når en ny repeater ønskes startet.
Du kan vælge at læse denne side fra top til bund, eller du kan springe direkte til det, som du lige vil vide noget om.

Klik på en af menulinjerne herunder.

De første repeatere og repeaterudvalgets start.

Udvalgets_arbejde.

Den store frekvensomlægning på 70 cm.

Den ny frekvensplan på 70 cm.

Ansøgning om nyt frekvenspar eller ændring af aktive repeateres data:

Repeaterudvalgets medlemmer fra 1977 til 2018.

Udviklingen i antallet af danske repeatere på 2m og 70cm.

Kommissorium for repeaterudvalget.

Der findes en meget detaljeret fortælling om repeatere og repeaterudvalget på www.HamRepeater.dk.
Klik her: Historien om repeatere og repeaterudvalget. (åbner i nyt vindue)

De første repeatere og repeaterudvalgets start.

De første repeatere startede i Danmark omring 1970.

Der har været forskellige udfordringer og opgaver gennem tiden, blandt andet debat om hvilken frekvensspacing mellem repeaternes sender og modtager der var den rigtige, og hvilke opkaldstoner man skulle benytte for at åbne repeatere.

Det var der faktisk også rigtig mange forskellige meninger om, og der blev diskuteret livligt.

Der blev brugt 500 og 1600 kHz spacing på nogle repeatere, selv om flertallet var enige om 600 kHz spacing.

Opkaldtonerne var man heller ikke enige om, nogle brugte 1750 Hz og andre forskellige kombinationer af dobbelttoner.

På flere møder med deltagere fra repeatergrupperne forsøgte man at blive enige om disse ting, men uden meget held.

På et stort møde i Juelsminde den 24. september 1977 var der mødt ca 35 repeaterlicensindehavere (ca 95 % af alle licenser), og der blev enighed om de tekniske detaljer.

På mødet blev det første repeaterudvalg sammensat af repeaterinteresserede radioamatører fra hele Danmark:
OZ3LQ (formand), OZ8CY, OZ1CCR, OZ8EH, OZ1LN og suppleant OZ1AKA.

Repeaterudvalget har således eksisteret i mere end 40 år.

Repeaterudvalget var fra starten i 1977 uafhængigt og uden tilknytning til EDR.

Efter en del år blev der lavet en aftale mellem EDR og repeaterudvalget om samarbejde, muligvis på grund af, at Post og Telegrafvæsenets radiotekniske tjeneste i en periode ønskede at kunne konsultere repeaterudvalget ved tildeling af repeaterlicenser og frekvenser.

Aftalen mellem P og T og repeaterudvalget blev annulleret, da P og T radioteknisk tjeneste blev til Telestyrelsen.

Til top af siden.

Udvalgets arbejde.

Repeaterudvalgets væsentligste opgave er at koordinere placeringer og frekvenser m.m. for repeatere i Danmark, så de giver brugerne de mest optimale forhold ved at minimere forstyrrelser mellem repeatere på samme frekvenspar, samt at informere om, hvad der sker på de tekniske og lovgivningsmæssige områder.

Ansøgninger og henvendelser bliver behandlet uden hensyntagen til hvilken teknologi det handler om, og uden skelen til om ansøgere eller grupper er medlemmer af EDR.

Indtil 2009 var repeatere i Danmark udelukkende analog FM, og de fleste repeatere var på 2 meter og 70 cm i 25 kHz raster (frekvenser med endetal på 00, 25, 50 og 75 kHz)

De første digitale repeatere (D-Star) i Danmark blev startet i 2009, og fik anvist frekvenser øverst i repeaterområdet på 2 meter og 70 cm.

Der blev hurtigt frigivet repeaterkanaler udelukkende til digitale repeatere i et nyt område fra 434.5125 MHz til 434.5875 MHz med kanalraster 12.5 kHz, og her ligger nu de allerfleste D-Star repeatere.

I 2014 kom de første DMR repeatere i Danmark, og for at undgå at flytte eksisterende FM repeatere fik de frekvenser på 70 cm imellem FM repeaterne, altså i et 12.5 kHz raster.

Der kom flere DMR repeatere i gang, så der var DMR repeatere i stort set alle mellemrum mellem de analoge FM repeatere, og det gav en del utilfredshed, specielt blandt brugerene af de analoge repeatere særligt i region Hovedstaden og Sjælland, hvor der er flest repeatere og brugere, og hvor man også kan høre de svenske repeatere.

Både amatørradioorganisationer og ERST har i mange år anbefalet at bruge 12.5 kHz raster, og i ERST reglernes bilag 4 om ubemandede amatørradiorepeatere er dette beskrevet.

Desværre er mange amatørradioer ikke beregnet til 12.5 kHz kanalafstand, og det kan derfor ske at man kan høre trafik fra
nabokanaler 12.5 kHz fra den ønskede frekvens.

Repeaterudvalget opfordrede til at bruge pilottoner på både analoge repeatere og analoge brugerradioer.
Med pilottoner slipper man i også nogen grad for forstyrrelser fra trådløse termometre, vejrstationer, truckdirigering og andet, som også benytter amatørradiofrekvenserne.

De allerfleste nyere amatørradioer har indbygget pilottoner, og på repeaterne er det en overkommelig ændring at indbygge eller aktivere pilottone-modtager og pilottone-sender.

Til top af siden.

Den store frekvensomlægning på 70 cm.

Men pilottonerne løste desværre ikke problemerne med de digitale repeateres forstyrrelser på FM repeaterkanalerne.

Repeaterudvalget besluttede derfor på et møde i Fredericia den 8. november 2015 at lave en ny plan, således at
de analoge FM repeatere og de digitale repeatere kunne få hvert sit frekvensområde.

Det betød at 24 analoge FM repeatere og 21 digitale repeatere skulle bytte frekvenser.

Det var en meget stor satsning, og repeaterudvalget var meget spændt på reaktionen.

Heldigvis blev planen godt modtaget og allerede i løbet af 14 dage var de første 14 repeatere flyttet til de ny frekvenser.

De ældre repeatere skulle have ny styrekrystaller, som der var leveringstid på.

Juni 2016 manglede kun 2 repeatere at komme på plads.

Listen herunder er sorteret efter NY-frekvens (gule kolonne)

Der kan senere være lavet ændringer, så se de aktuelle frekvenser her : www.oz1ln.dk/kort_og_lister/

frekvensplan_70cm_2015.jpg

Herunder kan ses de mail som blev sendt til repeaterejere/administratorer om den ny plan.

Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 27. november 2015 --> KLIK HER

Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 11. december 2015 --> KLIK HER

Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 27. december 2015 --> KLIK HER

Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 27. februar 2016 --> KLIK HER

Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 02. april 2016 --> KLIK HER

Til top af siden.

Den ny frekvensplan på 70 cm.

Planen blev offentliggjort den 27. november 2015 ved mail til de repeatercertifikatindehavere, som repeaterudvalget kendte mailadresserne på.

Herunder ses repeaterudvalgets opdaterede master-plan fra 27. november 2015.
(Der er undervejs fra 2015 lavet små justeringer i planen)

frekvensplan_70cm_2015.jpg
Til top af siden.

Ansøgning om nyt frekvenspar eller ændring af aktive repeateres data:

Repeaterudvalgets skema til brug ved ansøgning og ændringer kan hentes her: -KLIK- (zip-fil)

Udpak (un-zip) xls-filen og gem den på din harddisk.
Oplysningerne markeret med gult i ansøgningsskemaet udfyldes, og skemaet sendes til udvalgets formand eller et udvalgsmedlem.

Til top af siden.

Repeaterudvalgets medlemmer fra 1977 til 2018.

Tidslinje 1971 til 2018

Til top af siden.

Udviklingen i antallet af danske repeatere på 2m og 70cm.

Det ses tydeligt, at der næsten ingen udvikling er fra 1983 til 2007.
Det har været vanskeligt at finde de gamle data, og der kan være små fejl i antal.
Bemærk at tidsaksen ikke er lineær fra 1971 til 2007.

Tidslinje 1971 til 2022

Indtil 2008 er alle repeatere analog FM.
2008 kommer de første D-Star, og antallet stiger hurtigt frem til 2018.
2014 kommer DMR MotoTurbo og DMRplus til, og kurven for 70 cm total får ekstra fart på.
2015 skifter nogle DMRplus repeatere til et alternativt DMR system BrandMeister.
2017 tages mange BrandMeister repeater ud af drift, men de kommer igen i 2018.
2017 besluttes det at samle DMR MotoTrbo og DMRplus, således at alle MotoTrbo repeatere flytter til DMRplus.
2018 er der også Fusion og Tetra så småt på vej op.

Klik her for at se lister over danske repeateres fordeling på teknologi og frekvenser: Teknologi oversigt

Kommissorium for repeaterudvalget.

Se Kommissorium 2016 for repeaterudvalget: --> KLIK HER

Til top af siden.

Kommentarer er velkomne til mail OZ1LN (dot) Lasse (at) gmail (dot) com


html 4.01 transitorial w3 validation OK