Repeater teori.


Repeater netværk.


Pilottoner


ColorCode


Teknologi oversigt.


Frekvenser 2m og 70cm.


Repeater udvalg


Til OZ5ESB


Til Kort-og-lister


Til www.OZ1LN.dk


Pilottoner på analoge FM repeatere.

Når man skal åbne en analog repeater er der flere muligheder, afhængigt af hvad repeaterbyggeren har bestemt.

Simplest er at repeateren åbner for genudsendelse af det modtagne signal, når den hører et signal, ligegyldigt hvad det er.
Dette kaldes Squelch-styring eller bærebølge-styring.
Det er indlysende at der derved kan forekomme mange uønskede genudsendelser på grund af støj og tilfældig trafik på repeaterens indgangsfrekvens.

Bedre er det hvis åbning af en repeater kræver et toneopkald for at starte.
En standard opkaldstone er 1750 Hz i ca. et sekund.
Når repeateren således er åbnet genudsender den alt hvad den modtager.
Efter en periode uden signal på indgangsfrekvensen kræver repeateren igen et åbnings signal.
Hvis der er støj og forstyrrelser på indgangsfrekvensen kan repeateren blive holdt åben, indtil indgangsfrekvensen er tom.

Endnu bedre er det, hvis repeateren kun aktiveres, hvis det modtagne signal indeholder en pilottone, som passer til repeateren.
Derved sikres det at repeateren ikke genudsender støj og uønsket trafik.
Hvis der er flere repeatere på samme frekvens kan brugeren således bestemme hvilken repeater han vil aktivere.

En pilottone er en tone med en meget lav frekvens, som udsendes under hele udsendelsen samtidig med talen.
Pilottonens lave frekvens høres ikke af brugerne, fordi et filter i brugerradioen filtrerer den fra.
Pilottonefrekvenser ligger standard mellem 67 Hz og 250 Hz.
Pilottonesystemet kaldes også for CTCSS (Continuos Tone-Coded Squelch System) eller Channel Guard.

Alle nyere brugerradioer indeholder pilottonemoduler og kan nemt kodes til brug af pilottoner.

Allerbedst: En del repeatere udsender også en pilottone, og det kan bruges til at undgå forstyrrelser hos brugerne, når repeateren ikke sender.
Dette kaldes for tone-squelch og betyder at radioen først åbner for lyden, når det modtagne signal har den rigtige pilottone med.

Danmark er delt op i områder med forskellige pilottone frekvenser, se nedenstående kort.
Grænserne mellem pilottoneområderne følger opdelingen af de danske regioner.

pilottoner_danmark_februar_2021.jpg

Oplysninger om hvilke pilottoner de danske repeatere anvender kan ses her: ->KLIK<-

Vælg i menuen de knapper, hvor der står FM.
Tabellen viser Standard pilottonefrekvenser.

pilotfrekvenser.jpg


html 4.01 transitorial w3 validation OK