Kodning af ICOM ID-52e.

Til ID-52E manual.

Til start menu.

Til www.OZ1LN.dk

Mail hvis du finder fejl: OZ1LN(punktum)Lasse(snabel-a)gmail(punktum)com


De nyere ICOM radioer har mange muligheder for at lave meget personlige indstillinger.

Jeg mener derfor, at de tidligere brugte metoder med at hente eller låne en komplet kodefil ikke er så smarte, fordi man derved vil overskrive radioen med de personlige indstillinger, som er i den radio hvor kodefilen er hentet fra.

En bedre metode er kun at importere gruppefiler til radioen, og med dem opdatere radioems kodefil, uden at det påvirker de personlige indstillinger, og det kan de nyere kodeprogrammer meget nemt klare.

Kodning af ID-52e kan gøres med et kodekabel eller ved at flytte filer med micro SD kortet.

Denne side er opdelt i afsnit, som hver beskriver en del af kodningsprocessen.

I slutningen af hvert afsnit er der klikbare links, som fører videre til næste trin osv, indtil opdateringen er udført.
BEMÆRK at du i nogle af disse links skal vælge om du opdaterer med Kabel eller SD-kort.

Man kan vælge at blive ført igennem fremgangsmåden ved at vælge en af 3 muligheder herunder:

Opdatering af grupper i radioens kodefil. ANBEFALES.
Med kodekabel.
Med SD-kortet.

Hentning og indlæsning af færdig kodefil.
Indlæsning af komplet kodefil.

Til top af denne side.
Man kan vælge at springe direkte til et afsnit ved at klikke på en af mulighederne herunder:

Hent og installer ICOM kodeprogrammet.

Gem radioens opsætning på computeren med kodekabel.
Gem radioens opsætning på computeren med SD kortet.

Hent færdig kodefil til mappe på computeren.

Opdatering af kanalgrupper
Opdatering af DR grupper

Send kodefilen til radioen med kodekabel.
Send kodefilen til radioen med SD-kortet.

Til top af denne side.

Hent og installer ICOM kodeprogrammet.
Kodeprogrammet CS-52 til ID-52 hentes gratis hos ICOM ved at klikke ->Her<-

Skriv ID-52e i søgefeltet og klik på Search.
Klik på CS-52. Der kommer et nyt vindue.

Klik i den lille firkant et stykke nede på siden (I have read,fully understood and agree the above)
Klik på feltet Download.

Filen er i en mappe der hedder CS52_ver121 (eller måske en senere version)
Gem filen i en mappe på computeren og luk mappen op.
Klik på den fil der hedder setup.exe og klik Ja til at installere. Følg anvisningerne.

Når installationen er færdig er der på skærmen kommet et ikon CS-52 med billede af en radio.

Til top af denne side.

Opdatering af kanalgrupper i en eksisterende kodefil.

Det kan være nyttigt, hvis man allerede har en velfungerende kodefil, som man selv har tilføjet grupper til.

For at undgå at overskrive disse grupper, GPS og andre personlige indstillinger kan man nøjes med at opdatere enkelte grupper.

Inden du opdaterer bør du gemme en kopi af den kodning, som er i radioen nu.
Så kan du indlæse den hvis du ikke bryder dig om opdateringen, eller hvis der går noget skævt.


Zippet fil med enkelte grupper til ICOM ID-52E kan hentes her: ->KLIK<- 26-07-2023

Gem zip-filen i en mappe på din komputer og pak den ud.
Filerne (csv) er navngivet så man nemt kan se hvilke grupper de kan importeres til.

I kodefilerne kommer repeaterne i geografisk orden, både analog og D-Star, og starter i Frederikshavn
og arbejder sig ned gennem Jylland til den tyske grænse, over Fyn og Sjælland, og ender på Bornholm.
Denne måde gør det nemmere at finde repeatere i nærheden af det sted, hvor man befinder sig.

Valg af gruppe til opdatering.
Disse grupper er i kodefilen:

00: Alle D-Star repeatere i Danmark.
01: Alle analoge repeatere i region Nordjylland, MidtJylland og Syddanmark.
02: Alle analoge repeatere på Fyn og i region Sjælland og Hovedstaden.
03: Repeatere nær Esbjerg.

DR 06 Norther: DR listen med blandt andet Danmark. Opdateres i afsnittet "Opdatering af DR grupper"

Your Call Sign: Liste med mange nyttige kommandoer, blandt andet til link og unkink til reflektorer.

Vælg i programmet den gruppe du vil opdatere. Klik så listen vises. Billedet herunder til venstre.
I File menuen vælg Import og klik på Group. Billedet herunder til højre.

id52e_opdat_gruppe_dv_1.jpg id52e_opdat_gruppe_dv_2.jpg

Klik på filen med det samme gruppenummer og klik på Åbn. Billede herunder til venstre.
Der kommer et skilt som fortæller at du er igang med at overskrive alt i den valgte gruppe. Klik OK hvis du virkelig vil ;o)

id52e_opdat_gruppe_dv_3.jpg id52e_opdat_gruppe_dv_4.jpg

Klik her for at opdatere flere grupper.

Klik her for at opdatere DR grupper

Klik her for at indlæse kodefil til radioen med kodekabel.

Klik her for at indlæse kodefil til radioen med sd-kortet.

Til top af denne side.

Opdatering af DR repeater grupper i en eksisterende kodefil.

Den pågældende DR repeater gruppe åbnes i kodeprogrammet. Herunder til venstre.
I File menuen vælg Import og klik på Group. Billedet herunder til højre.

id52e_opdat_gruppe_dr_1.jpg id52e_opdat_gruppe_dr_2.jpg

Dobbeltklik på filen der har samme navn som gruppen. Billede herunder til venstre.
Der kommer et skilt som fortæller at du er igang med at overskrive alt i den valgte gruppe. Klik OK hvis du virkelig vil ;o)

id52e_opdat_gruppe_dr_3.jpg id52e_opdat_gruppe_dr_4.jpg

Klik OK på skiltet der spørger om FROM settings skal bevares. Billedet herunder.

id52e_opdat_gruppe_dr_5.jpg

Klik her for at opdatere flere grupper.

Klik her for at indlæse kodefil til radioen med kodekabel.

Klik her for at indlæse kodefil til radioen med sd-kortet.

Til top af denne side.

Kodekabel. Gem radioens opsætning i en mappe på computeren.
Sæt kodekablet i radio og computer, tænd radio. Start kodeprogrammet på computeren.

Klik på 4. knap i ikonlinjen øverst for at kopiere kodefilen ud af radioen. Billede 1 herunder.
Klik File, vælg Save as for at gemme kodefilen på computeren. Billede 2 herunder.

id52e_kodning_kabel_get.jpg id52e_kodning_kabel_get_save_1.jpg

Vælg mappe og klik på den. Billede 1 herunder.
Giv filen et fornuftigt navn som fx "52 call dato nr.icf" og klik på GEM. Billede 2 herunder.

id52e_kodning_kabel_get_save_2.jpg id52e_kodning_kabel_get_save_2.jpg

Klik her for opdatering af enkelte grupper
Klik her for opdatering af DR repeater grupper

Til top af denne side.

SD-kort. Gem radioens opsætning i en mappe på computeren.

Udtag og indsæt aldrig CD kortet, når radioen er tændt.
Tryk SKUB UD på computeren før SD kortet tages ud af computeren.
Sluk ikke radio eller computer mens der overføres filer mellem radio og computer.

Gem radioens opsætning på SD kortet.
Tryk MENU, flyt rammen om ikoner hen over ikonet SET. (brug multiknappens OP, NED, HØJRE, VENSTRE)
Tryk blå knap, vælg linjen SD Card. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Save Setting. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, de filenavne der er gemt tidligere vises, og der foreslås New File. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, det ny filnavn vises. Tryk blå knap og svar YES i næste skærm. Filen gemmes på SD kortet. Billede 4.

id52e_set_sdcard id52e_set_sdcard_save_setting id52e_set_sdcard_save_setting_newfile id52e_set_sdcard_save_setting_filename

Når filen er gemt tryk MENU og sluk radioen.

Flyt filen fra SD kortet til computeren.
Tag SD kortet ud af radioen og sæt det i computeren.
Start kodeprogrammet på computeren.

Klik på 2. knap i ikonlinjen (billede af en mappe der åbnes).
Find SD kortet, markeret som SDHC(drevbogstav). Billede 1 herunder.

Klik på Åbn. Der er en mappe der hedder ID-52. Billede 2 herunder.

id52e_sdkort_get_file_1.jpg id52e_sdkort_get_file_2.jpg

Klik på Åbn. Klik på mappen Setting. Billede 1 herunder.

Klik på Åbn. Dobbeltklik på filen med det ønskede navn. Billede 2 herunder.
Radioens opsætning er nu indlæst i kodeprogrammet, filens navn ses i programmets øverste linje.

id52e_sdkort_get_file_3.jpg id52e_sdkort_get_file_4.jpg

Gem kodefilen i en mappe på computeren, giv filen navn som fx "52e call dato nr"

Klik her for opdatering af enkelte grupper
Klik her for opdatering af DR repeater grupper

Til top af denne side.

Kodekabel. Indlæs kodefil til radioen.

Sæt kodekablet i radio og computer, tænd radio. Start kodeprogrammet på computeren.

Klik på det lille billede af en radio foroven på skærmen, se pilen på billedet herunder til venstre.

Programmet spørger derefter om du er sikker på at du vil indlæse kodefilen til radioen. Billede 1 herunder.

På radioens skærm vises et billede med pile fra komputer til radio.

Når indlæsning er slut vises et skilt, som fortæller at man skal slukke og tænde radioen. Billede 2 herunder.

id52e_kodning_kabel_upload_1.jpg id52e_kodning_kabel_upload_2.jpg

Radioen er klar til brug med den ny kodning.

Til top af denne side.

SD-kort. Indlæs kodefil til radioen.

Kodefilen i kodeprogrammet skal kopieres fra computerens mappe til SD kortets mappe Settings.
SD kortet frigøres (skub ud) fra computeren, tages ud af computeren og sættes i den slukkede radio.
Radioen tændes.

Tryk MENU, vælg ikon SET. (brug multiknappens OP, NED, HØJRE, VENSTRE)
Tryk blå knap, vælg linjen SD Card. Billede 1 herunder.
Tryk blå knap, vælg linjen Load Setting. Billede 2 herunder.
Tryk blå knap, de gemte filnavne vises. Vælg den ønskede fil og tryk blå knap. Billede 3 herunder.
Tryk blå knap, der skal vælges mellem ALL, Except My Station, Repeater List Only.

ALL. Alle hukommelser, indstillinger og DR repeaterlister kopieres fra SD kort til radio.
Except My Station. Det samme som ALL, men undtaget kaldesignal(er) og meddelelse(r), kopieres fra SD kort til radio.
Repeater List only. Kun DR repeater listerne kopieres fra SD kort til radio.

Vælg og tryk blå knap. Billede 4 herunder.

id52e_set_sdcard id52e_set_sdcard_load_setting id52e_set_sdcard_load_setting_filename id52e_set_sdcard_load_setting_all

Skal 'SKIP' settings i repeater listen gemmes? Vælg YES eller NO og tryk blå knap. Billede 1 herunder.
Load file? Vælg YES hvis du vil kopiere fra SD kort til radio. Tryk blå knap. Billede 2 herunder.

SLUK IKKE radioen før den beder om REBOOT !.

id52e_set_sdcard_load_setting_keepskip id52e_set_sdcard_load_setting_load_yes

Når indlæsning er slut skal radioen slukkes og tændes.

Radioen er klar til brug med den ny kodning.

Til top af denne side.

Hent og indlæs færdig kodefil.

Hent komplet kodefil fra denne side til ICOM ID-52E : ->Klik HER<- 26-07-2023.

Udpak (unzip) og kopier kodefilen (icf) til den mappe, der gemmer icf-filerne til dit ICOM-kodeprogram.

Gem den aktuelle opsætning af din radio på din PC, inden du loader den ny kodning, hvis noget
skulle gå galt under programmeringen, eller du ikke synes om den ny kodning alligevel.

Du kan også lave en backup i selve radioen.

Den hentede kodefil er ikke kodet med kaldesignal og meddelelser. Det skal gøres inden vi går videre ....

Med kodefilen indlæst i programmet fra ICOM vælges i menu-træet under 'My Station' først 'Call Sign' og derefter 'Message'.

I feltet til højre for kaldesignalet kan skrives 4 karakterer efter eget valg. (radiotype, CCS-nummer eller andet)

Feltet Message indeholder den meddelelse, som vises i andre radioer, når man taster. Der er plads til 16 karakterer.

id52e_kodning_call.jpg id52e_kodning_message.jpg

Der er plads til flere kaldesignaler og meddelelser, som kan vælges fra knapperne på radioen. S viser den valgte.
Bemærk: der skal stå ON ved TX Message, ellers bliver meddelelsen ikke udsendt, når der tastes.

Når kaldesignal og meddelelse er skrevet skal du gemme kodefilen, vælg 'File' i topmenuen, og derefter 'Save As'.

Lav et navn til kodefilen, hvor dagens dato indgår. For eksempel 52_DitCall_år-måned-dag.icf

Når man indlæser med SD kort må navnet på en kodefil ikke være længere end 15 karakterer.

Kodefilens type skal være icf.

Kodefilen kan nu sendes til din radio. Klik på et valg herunder.

Klik her for at indlæse kodefil til radioen med kodekabel.

Klik her for at indlæse kodefil til radioen med sd-kortet.

Til top af denne side.

Valid HTML 4.01 Transitional