Kodning af ICOM ID-51E.

Til ID-51E manual.

Til start menu.

Til www.OZ1LN.dk

Mail hvis du finder fejl: OZ1LN(punktum)Lasse(snabel-a)gmail(punktum)com

Kodeprogram til ID-51e findes på den CD, som følger med radioen.

Man kan også hente programmet gratis hos ICOM ved at klikke ->HER<-

Skriv ID-51E i søgefeltet og klik på Search. Klik på "Cloning software ID-51a, ID-51E." Der kommer en ny side.
Scroll ned i bunden af siden og sæt flueben ud for "I have read, fully understood and agree the above."
Klik på Download, udpak zipfilen, klik på setup.exe og følg instruktionerne.

Kodekablet kan du nemt selv lave, se beskrivelse af hvordan, på denne hjemmeside.

Hvis du ikke kan/vil bruge kodekabel kan et micro SD-kort bruges. (det er lidt mere besværligt end kabel)
Hvis kortet ikke har været brugt i en ID-51 skal det formatteres inden brug.
Indsæt og udtag kun SD-kortet, når radioen er slukket.

Bemærk: Hvis kortet ikke har været brugt i en ID-51 skal det formatteres inden brug.
Bemærk: alt på SD-kortet slettes ved formatteringen.
Formattering: Tryk MENU, scroll ned til "SD card", tryk blå knap, vælg "Format", klik "YES", vent.

Kodefilen til ICOM ID-51E lavet af OZ1LN.
I kode-filen kommer repeaterne i geografisk orden, både analog og D-Star, og starter i Frederikshavn
og arbejder sig ned gennem Jylland til grænsen, over Fyn og Sjælland, og ender på Bornholm.
Denne måde gør det nemmere at finde repeatere i nærheden af det sted, hvor man befinder sig.

Memory-grupper:
00: Alle D-Star repeatere i Danmark.
01: Alle analoge repeatere i region Nordjylland, MidtJylland og Syddanmark.
02: Alle analoge repeatere på Fyn og i region Sjælland og Hovedstaden.
03: Repeatere nær Esbjerg.
Disse grupper findes i kodeprogrammets mappe Memory CH.

DR-gruppe:
DR 06 Norther: DR gruppe 6 listen med blandt andet Danmark.
DR-lister med repeatere i hele verden kan hentes på ICOM supportside.
Hvis man importerer DR-listen fra ICOM er det smart at importere denne opdaterede 'DR 06 Norther' fra denne side bagefter.
DR-listerne findes under Digital, Repeater List.

Your Call Sign gruppe:
Your Call Sign. Gruppen findes under Digital og indeholder gode kommandoer.

Gem kopi af radioens kodning.

Start med at gemme den gamle kodefil som er i radioen, så kan man indlæse den igen, hvis man ikke bryder
sig om den ny kodefil, ellers hvis noget går galt.
Med kabel: Gem radioens kodefil på komputeren.
Med SD_kort: Gem radioens kodefil på komputeren.

Valg af gruppekodning eller komplet kodefil.

Ved at klikke på en af linjerne herunder springer man til det første afsnit i den kodning man vælger.

I slutningen af hvert afsnit er der links der fører videre til næste afsnit osv, indtil kodningen er færdig.


Hvis man har en radio med en velfungerende kodning kan man opdatere enkelte grupper.
Derved undgår man at overskrive ting som man selv har kodet og gerne vil beholde.
Opdatering af udvalgte grupper fra gruppefil.

Vil man starte helt forfra kan man indlæse en komplet kodefil.
Indlæsning af komplet kodefil startes ved at klikke herunder:
Indlæsning af komplet kodefil.

Til top af denne side.

Med kabel: Flyt kodefil fra radio til komputer.

Med kablet forbundet mellem radio og komputer åbnes kodeprogrammet.

Ved at klikke på knappen med billede af komputerskærm med pil (linje 2 fra oven, knap 4 fra venstre) udlæses radioens kodefil og gemmes på komputeren.

Til valg af gruppekodning eller komplet kodefil.

Til top af denne side.

Med SD-kort: Flyt kodefil fra radio til komputer.

Sluk radio, sæt micro SD kortet i radio, tænd radio.

Tryk MENU, vælg "SD Card", tryk blå knap, vælg "Save Setting", tryk blå knap, vælg "NEW FILE".

Tryk blå knap, radioen foreslår et filnavn "Set + dato + nummer.icf", tryk blå knap, vælg "YES", tryk blå knap.

Vent til skrivning er slut, sluk radioen og tag SD-kortet ud.

Klik her for at komme videre: Flyt kodefil fra SD-kort til PC.

Flyt kodefil fra SD-kort til PC.

Sæt micro SD-kortet i en kortlæser der er koblet til din PC og find mappen ID31.

I denne mappe er der 4 mapper, vælg mappen "Setting".

Vælg icf-fil "Set + dato + nummer.icf" og kopier den til ics-mappen i kodeprogrammets mappe.

Kodefilen kan nu åbnes i kodeprogrammet. Klik på File, vælg Open.

id-51_program_1.jpg

Klik på den ønskede kodefil (den nyeste).

id-51_program_2.jpg

Til valg af gruppekodning eller komplet kodefil.

Til top af denne side.

Opdatering af udvalgte grupper fra gruppefil.

Zippet fil med danske grupper til ICOM ID-51 hentes her: ->HER<- 26-07-2023

Gem zip-filen på din komputer og pak den ud i kodeprogrammets .ics-mappe.

Filerne er navngivet så man nemt kan se hvilke grupper de kan importeres til.

Gå videre ved at klikke på en linje herunder.

Opdatering af Memory-grupper.

Opdatering af DR-gruppeliste.

Opdatering af Your Call Sign liste.

Til top af denne side.

Opdatering af Memory-grupper:

Vælg den gruppe du vil opdatere. Billedet herunder.

id-51_dv_group_1

I File menuen vælg og klik på Import. Billedet herunder.

id-51_dv_group_2

Klik på filen med det samme gruppenummer og klik på Åbn. Billede herunder.

id-51_dv_group_3

Der kommer et skilt som fortæller at du er igang med at overskrive alt i den valgte gruppe. Klik OK. Billede herunder.

id-51_dv_group_4

Gå videre ved at klikke på en linje herunder.

Opdatering af Memory-grupper.

Opdatering af DR-gruppeliste.

Opdatering af Your Call Sign liste.

Gem kodefil på din komputer og indlæs kodefil til radioen.

Til top af denne side.

Opdatering af DR-gruppeliste:

DR-listen fra gruppefilen hedder "06 Europe-Norther" og er opdateret med repeaterne i Danmark.
Vælg denne gruppe i venstre menuen i kodeprogrammet. Billedet herunder.

id-51_dr_liste_1

I File menuen vælg Import og klik på Group. Billedet herunder.

id-51_dr_liste_2

Klik på filen med det samme gruppenummer og klik på Åbn. Billede herunder.

id-51_dr_liste_3

Der kommer et skilt som fortæller at du er igang med at overskrive alt i den valgte gruppe.
Klik OK hvis du virkelig vil ;o) Billede herunder.

id-51_dr_liste_4

Opdatering af Memory-grupper.

Opdatering af DR-gruppeliste.

Opdatering af Your Call Sign liste.

Gem kodefil på din komputer og indlæs kodefil til radioen.

Til top af denne side.

Opdatering af Your Call Sign liste:

Your Call Sign listen indeholder mange nyttige kommandoer, blandt andet til unlink og link til reflektorer.
Klik på "Your Call Sign" i venstre menuen i kodeprogrammet. Billedet herunder.

id-51_your_liste_1

I File menuen vælg og klik på Import. Billedet herunder.

id-51_your_liste_2

Klik på "Your Call Sign" filen og klik på Åbn. Billede herunder.

id-51_your_liste_3

Der kommer et skilt som fortæller at du er igang med at overskrive alt i den valgte gruppe.
Klik OK hvis du virkelig vil ;o) Billede herunder.

id-51_your_liste_4

Opdatering af Memory-grupper.

Opdatering af DR-gruppeliste.

Opdatering af Your Call Sign liste.

Gem den færdige kodefil på din komputer og indlæs kodefilen til radioen.

Til top af denne side.

Indlæsning af komplet kodning.

Komplet kodefil til ICOM ID-51E kan hentes ->HER<- 26-07-2023

Udpak (unzip) og kopier kodefilen (icf) til den mappe, der gemmer icf-filerne til dit ICOM-kodeprogram.

Åbn kodeprogrammet, find den udpakkede ny kodefil i icf-mappen og indlæs kodefilen i programmet.

Dit kaldesignal og din meddelelse skal nu indtastes i kodefilen.

Indsæt kaldesignal og meddelelse i MY Call og MESSAGE

I kodeprogrammet vælges i menu-træet under 'My Station' først 'Call Sign' og derefter 'Message'.

I billedet herunder ses felterne for kaldesignal og meddelelse.

I feltet til højre for kaldesignalet kan skrives 4 karakterer efter eget valg. (radiotype, CCS-nummer eller andet)
Feltet Message indeholder den meddelelse, som vises i andre radioer, når man taster. Der er plads til 16 karakterer.
Der er plads til flere kaldesignaler og meddelelser, som kan vælges fra knapperne på radioen. S viser den valgte.

kodeprg_call kodeprg_message

Gem den færdige kodefil på din komputer.

Vælg 'File' i topmenuen, og derefter 'Save As'.

id-51_kodeprogram_3

Giv filen et fornuftigt navn, for eksempel "51_dit call_dato.icf"

id-51_kodeprogram_4

Nu skal kodefilen indlæses i radioen. Vælg metode ved at klikke på en af linjerne herunder.

Med kodekabel:
Kodefil flyttes direkte fra PC til radio.
Flyt kodefilen fra komputeren til radio.

Med SD-kort:
Kodefil flyttes til SD-kort og derefter fra SD-kort til radio.
Flyt kodefilen fra komputeren til SD-kortet.

Til top af denne side.

Med kodekabel: Flyt kodefilen fra komputer til radio.

I topmenuen klik på knappen, hvor en pil peger på radioen (linje 2 fra oven, knap 5 fra venstre).

id-51_kodeprogram_5

Der kommer et skilt, hvor du skal bekræfte at du vil skrive til radioen. Klik OK.

id-51_kodeprogram_6

Kodningen er nu færdig.

Klik for at se nyttige ændringer efter kodning.

Til top af denne side.

Med SD-kort: Flyt kodefil fra komputeren til SD-kortet.

Sæt micro SD kortet i kortlæseren i din komputer.

Kopier kodefilen fra ics-mappen på din komputer til mappen "Setting" på SD-kortet.

Tag SD-kortet ud af kortlæseren (SKUB UD).

Flyt kodefil fra SD-kortet til radioen.

Sluk radio, sæt micro SD kortet i radio, tænd radio.

Tryk MENU, vælg "SD Card", tryk blå knap, vælg "Save Setting", tryk blå knap, vælg "NEW FILE".

Tryk blå knap, radioen foreslår et filnavn "Set + dato + nummer.icf", tryk blå knap, vælg "YES", tryk blå knap.

Vent til skrivning er slut, sluk radioen og tag SD-kortet ud.

Kodningen er nu færdig.

Klik for at se nyttige ændringer efter kodning.

Til top af denne side.

Ændringer efter kodning.

Når kodningen er slut er der et par ting, der skal rettes til.

Radioen bliver nemlig efter kodning resat til amerikansk repeaterspacing (7.6 MHz) og til kanalspring 25kHz,
så hvis radioen skal bruges på VFO skal dette rettes, se i dokumentet herunder hvordan det nemt gøres.

Hvis teksten (pdf) herunder ikke åbner automatisk er linken her : KLIKRadioen er nu klar til brug.

Til top af denne side.
Kodning af 51plus og plus2:

Kodefilen kan også bruges i ID-51E plus og plus2, men dataformatet er lidt anderledes i disse ny radioer, og derfor
skal kodefilen indlæses i det ny kodeprogram, som passer til radioen. (kan hentes på linken vist øverst på denne side)

Når man har rettet kaldesignal og meddelelse kan kodefilen gemmes i 'Old Model Format', 'plus' eller 'plus2'

Tak til OZ3GD Erik for dette tip. (jeg har ikke disse radioer og har ikke efterprøvet dette)


Rettelser, tilføjelser og kommentarer til kodningen er meget velkomne ! Mail til OZ1LN.Lasse@gmail.com


Valid HTML 4.01 Transitional