Repeaterudvalget indførte i 2015-16 en ny frekvensplan for danske repeatere på 70cm for at adskille digitale
repeatere og analoge repeatere i hvert sit frekvensområde for at undgå forstyrrelser mellem de to teknologier.

Undlad venligst at lægge kopi af listerne ud på andre medier, men lav en link til denne side i stedet for.

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til OZ1LN.Lasse (at) gmail.com


Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 27. november 2015 --> KLIK HER

Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 11. december 2015 --> KLIK HER

Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 27. december 2015 --> KLIK HER

Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 27. februar 2016 --> KLIK HER

Se dokument om planen sendt til repeaterejere/administratorer den 02. april 2016 --> KLIK HER


A new frequency plan for danish 70cm repeaters has been implemented 2015-2016 with purpose to place digital
and analog repeateres in separete segments, to minimize interference between the technologies.

Please do not distribute copy of the frequency lists to other media, make a link to this website instead.


Herunder ses repeaterudvalgets opdaterede plan fra 27. november 2015.
Hvis teksten (pdf) herunder ikke åbner automatisk er linken her: -->KLIK HER