På denne hjemmeside kan du finde klikbare kort og lister over repeatere og hotspots.
Der er detaljerede informationer om både analoge og digitale repeatere i Danmark.

Vælg i menuen til venstre hvilket frekvensområde og teknologi du vil se .
Der kan vælges mellem kort og lister.

På kortene kan man klikke på de farvede markører og få flere oplysninger.
På listerne kan man klikke i kolonne 'Mere info' og få flere oplysninger.

I kortenes infoboxe og lister bruges disse forkortelser :
GaSL = jordkote over havet (m), AaGL = antennehøjde over jorden (m), PWR = TX output.

Undlad venligst at lægge frekvensplan og lister ud på andre medier, men lav en link til denne side i stedet for.


Repeaterudvalget indførte i 2015-16 en ny frekvensplan for danske repeatere på 70cm for at adskille digitale
repeatere og analoge repeatere i hvert sit frekvensområde for at undgå forstyrrelser mellem de to teknologier.

Oversigt over frekvensområderne i den ny frekvensplan findes under menuknap 'Båndplan, pilot, cc'.


In this website you will find clickable maps and lists with repeaters and hotspots.
There is detailed information for both analog and digital repeaters in Denmark.
Use the menu to choose frequency band and technology.
Maps (Kort) and Lists (Lister) are available.

Click the colored markers on maps to get more information about the repeaters.
Click 'info' to get more information about the repeaters.

Abbreviations used in infoboxes and lists :
GaSL = Ground above SeaLevel (m), AaGL = Antenna above GroundLevel (m), PWR = TX output (w).

Please do not distribute the plan or lists to other media, make a link to this website instead.


A new frequency plan for danish 70cm repeaters has been implemented 2015-2016 with purpose to place
digital and analog repeateres in separete segments, to minimize interference between the technologies.

This new frequency plan is located in the menu 'Båndplan, pilot, cc'.